SASE – Secure your remote workforce

Education
26. 05. 2021
  • Date:
    June 16, 2021
  • Time:
    10:00 - 10:45
  • Event Categories:
    Education

WHEN: 16.6.2021 at 10 a.m.

WHERE: online

DURATION: 45 min

PRICE: Free event

LANGUAGE: English

INSTRUCTOR: Mario Belak, Senior Systems Engineer, Palo Alto Networks

 

Global expansion, mobile workforces, work from home, and cloud computing are shifting the location of your users, applications and data. With applications and data stored everywhere, organizations need a scalable way of securing remote access for every user and branch location. Can you secure your remote offices and mobile workforce with the same security you use to protect your corporate location?

Secure Access Service Edge (SASE, as defined by Gartner in 2019) consolidates all of the networking and security capabilities organizations need into a single cloud-delivered platform, transforming network security and allowing organizations to enable flexible remote workforces. It provides complete security for all application traffic while ensuring an exceptional user experience.

Join our webinar on SASE / Prisma Access on June 16 from 10:00 and learn more about how your employees can access data from anywhere, simply and securely.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Globalna širitev, mobilna delovna sila, delo od doma in računalništvo v oblaku prestavljajo lokacijo vaših uporabnikov, aplikacij in podatkov. Z aplikacijami in podatki, shranjenimi povsod, organizacije potrebujejo nadgradljiv način za zagotavljanje oddaljenega dostopa za vsakega uporabnika in podružnico. Ali lahko svoje oddaljene pisarne in mobilno delovno silo zavarujete z enako varnostjo, kot jo uporabljate za zaščito podjetja?

Secure Access Service Edge (SASE, kot ga je določil Gartner leta 2019) konsolidira mrežene in varnostne zmogljivosti, ki jih potrebujejo organizacije v enotno oblačno storitev. SASE spreminja varnost omrežja in omogoča organizacijam prilagodljivo oddaljeno delovno silo. Zagotavlja celovito varnost podatkov ter aplikacij, hkrati pa zagotavlja izjemno uporabniško izkušnjo.
Pridružite se nam na spletenem seminarju SASE / Prisma Access 16. junija ob 10:00, kjer boste izvedeli več o tem, kako lahko vaši zaposleni od kjerkoli dostopajo do podatkov preprosto in varno.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Globalno širenje, mobilna radna snaga, rad od kuće i računarstvo u oblaku pomeraju lokaciju vaših korisnika, aplikacija i podataka. Sa aplikacijama i podacima koji se čuvaju svuda, organizacijama je potreban skalabilan način obezbeđivanja udaljenog pristupa za svakog korisnika i lokaciju udaljene kancelarije. Možete li osigurati svoje udaljene kancelarije i mobilnu radnu snagu sa istom bezbednošću koju koristite za zaštitu svoje glavne poslovne lokacije?

Secure Access Service Edge (SASE, kako ga je definisao Gartner 2019. godine) objedinjuje sve mrežne i bezbednosne sposobnosti koje su organizacijama potrebne u jedinstvenu platformu koja se isporučuje iz oblaka, transformišući mrežnu sigurnost i nudeći organizacijama da omoguće fleksibilnu udaljenu radnu snagu. Pruža potpunu sigurnost za sav promet aplikacija, istovremeno obezbeđujući izuzetno korisničko iskustvo.

Pridružite nam se na webinaru na temu SASE/Prisma Access 16. juna od 10:00 i saznajte više o tome kako vaši zaposleni mogu da pristupe podacima sa bilo kog mesta, jednostavno i bezbedno.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Globalno širenje, mobilna radna snaga, rad od kuće i računarstvo u oblaku pomjeraju mjesto vaših korisnika, aplikacija i podataka. S aplikacijama i podacima pohranjenim posvuda, organizacijama je potreban skalabilan način osiguranja daljinskog pristupa za svakog korisnika i lokaciju podružnice. Možete li osigurati svoje udaljene urede i mobilnu radnu snagu istom sigurnošću koju koristite za zaštitu svog glavnog poslovnog mjesta?

Secure Access Service Edge (SASE, kako ga je definirao Gartner 2019.) objedinjuje sve mrežne i sigurnosne sposobnosti koje organizacije trebaju u jedinstvenu platformu iz oblaka, transformirajući mrežnu sigurnost i omogućavajući organizacijama da obezbede fleksibilnu udaljenu radnu snagu. Pruža potpunu sigurnost za sav promet aplikacija, a istovremeno nudi izuzetno korisničko iskustvo.

Pridružite se našem webinaru o SASE / Prisma Accessu 16. lipnja od 10:00 i saznajte više o tome kako vaši zaposlenici mogu pristupiti podacima s bilo kojeg mjesta, jednostavno i bezbedno.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Registration