Varnost DNS

DNS traffic has to be allowed in every infrastructure, so it is the ideal channel for data exfiltration or other forms of DNS malicious activities. Palo Promet DNS mora biti dovoljen v vsaki infrastrukturi, zato je idealen kanal za odtujitev podatkov ali druge oblike zlonamernih dejavnosti DNS. Naročnina Palo Alto Networks Firewall DNS pokriva in varuje široko paleto napadov DNS, pravzaprav Palo Alto Networks DNS Security prepozna in prepreči več tehnik napadov DNS kot kateri koli drug ponudnik.Alto Networks Firewall DNS subscription covers and secure wide range of DNS attacks, in fact Palo Alto Networks DNS Security recognizes and prevents more DNS attack techniques then any other vendor.

21. 10. 2022