Analizator prometa na temelju NetFlow

Solarwinds Netflow Traffic Analyzer je zbiralnik netflow in analizator zmogljivosti omrežja, ki omogoča spremljanje pasovne širine omrežja ter pregled nad aplikacijami, napravami in uporabniki. Odkrijte, katere aplikacije ali uporabniki so odgovorni za ustvarjanje ozkih grl ali porabo največje pasovne širine. Z drugimi besedami, Solarwinds Netflow Traffic Analyzer nam pomaga razumeti, kako se naša omrežja uporabljajo.

21. 10. 2022