Varnost omrežja

Poleg klasične strojne oblike Palo Alto Networks ponuja tudi virtualne požarne zidove za varnost v oblaku in podatkovnih središčih ter požarne zidove v vsebnikih za okolje Kubernetes. Vsi ti požarni zidovi lahko opravljajo enak pregled prometa kot strojni požarni zidovi Palo Alto Networks. Grafični vmesnik požarnega zidu Palo Alto Networks je poenoten za vse različice.