Sigurnost i mreža iz oblaka

Palo Alto Networks može pružiti sigurnost kao usluga u oblaku, što znači da na udaljenoj lokaciji možete imati bilo koju vrstu perimetralnog uređaja uz samo jedan zahtjev, mogućnost stvaranja punog IPsec tunela u oblak Palo Alto Networks. Nakon toga, Palo Alto Prisma Access pruža punu sigurnost i mrežnu uslugu za udaljene korisnike i udaljenu lokaciju.

21. 10. 2022