SIEM s analitikom podataka

ArcSight ESM analizira i povezuje svaki događaj koji se dogodi u cijeloj organizaciji - svaku prijavu, odjavu, pristup datoteci, upit baze podataka - kako bi pružio točnu prioritizaciju sigurnosnih rizika i kršenja usklađenosti. ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) pruža analitički pristup velikih podataka za sigurnost poduzeća, pretvarajući velike podatke u djelotvornu inteligenciju. Ako postoji potreba za stvaranjem učinkovitog SoC-a, ArcSight ESM ima prirodnu integraciju s ArcSight SOAR rješenjem.

21. 10. 2022