Monitor performansi aplikacije

Praćenje performansi aplikacije može se postići korištenjem Solarwinds Server Application Monitora koji je lokalna aplikacija ili Solarwinds AppOptics koji je SaaS aplikacija. Solarwinds Server Application Monitor pruža ogroman broj predložaka za praćenje aplikacija kao što su Apache Tomcat, IBM Websphere, Microsoft Office 365, BIND DNS ili nešto poput Cisco Call Managera, IBM Lotus Domina. S druge strane, Solarwinds AppOptics vrlo lako može odrediti probleme s performansama aplikacija u AWS, Azure ili Hybrid okruženjima.

21. 10. 2022