Daljinska podrška

Solarwinds pruža dva softvera za daljinsku podršku, jedan kao SaaS rješenje Solarwinds Dameware Remote Everywhere i drugo lokalno rješenje Solarwinds Damewhere Remote Support. Dameware Remote Everywhere može se integrirati sa Solarwinds Service Deskom, a Dameware Remote Support može se integrirati sa Solarwinds Web Help Deskom. Obje platforme nude podršku korisnicima na Windows, Linux ili MacOS platformama.

21. 10. 2022