Orkestracija

Ako postoji potreba za integracijom niza sigurnosnih alata i proizvoda, Palo Alto Cortex XSOAR je proizvod izbora. Više od 700 stotina sigurnosnih proizvoda različitih proizvođača može se integrirati. Jednostavna izrada priručnika i potpuna automatizacija poboljšat će performanse svakog sigurnosnog operativnog centra.